021 - 18 18 12 | info@bjorksresor.se
Resekalender  |  Mina resor  |  Kokillgatan 9, Västerås  |  Kontakta oss

Linjetrafik

Sedan 2012 bedriver vi linjetrafik i Gävleborgs län

Idag upphandlas 90 procent av linjetrafiken med buss inom Sverige, i fri konkurrens

Alla intresserade bussföretag kan lämna in anbud på den trafik som läggs ut av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det bussföretag som vinner kontraktet förbinder sig att under ett visst antal år driva trafiken enligt de förutsättningar och krav som ställts i anbudsunderlaget.

Sedan många år tillbaka bedriver vi avtalsbärandetrafik på uppdrag av kommuner och länshuvudmän. Våra bussar utgår från våra olika depåer i området. I dagsläget har vi ca 100 bussar som trafikerar flertalet linjer i området, både som regiontrafik och stadstrafik.

Alla våra bussar drivs med HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), ett till 100% förnybart och fossilfritt drivmedel som minskar CO2 utsläppet i vårt närområde.  HVO är vätgasbehandlade vegetabiliska fetter som tas om hand från restprodukter. Därutöver innehåller HVO inga aromatiska eller polycykliska kolväten, vilket markant förbättrar miljön. 

Och ju fler privatbilister som reser med våra bussar, desto större blir miljönyttan. För om en buss har 20 passagerare ombord så är utsläppen betydligt mindre än om dessa 20 skulle åka runt i egna personbilar.