021 - 18 18 12 | info@bjorksresor.se
Resekalender  |  Mina resor  |  Kokillgatan 9, Västerås  |  Kontakta oss

Resevillkor

Björks Resor AB har enligt Resegarantilagen (2018:1218) ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. För resor som arrangeras av Björks Resor AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor. I övriga fall tillämpas Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor.
 
Anmälan är bindande så snart det skriftliga eller muntliga avtalet är överenskommet. Som kund får du en bokningsbekräftelse eller kvitto på det du har köpt.
 
Anmälningsavgiften på paketresor är normalt 500 kronor per person eller 10-20% av resans pris per person om resepaketet innehåller flyg. På kryssningar under 24 timmar eller andra typer av resor såsom evenemangsresor kan anmälningsavgiften variera beroende på kostnader kopplade till resans innehåll.
 
Slutbetalning erläggs enligt följande om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse. Vid bussresa erläggs slutbetalning senast 30 dagar före avresa. Vid resa med flyg ska slutbetalningen erläggas senast 80 dagar före avresa.
 
Vid inbetalning via internetbank anges det fakturanummer som står på bekräftelsen. Vid betalning i vår butik finns möjlighet för betalning med betalkort.
 
Kontrollera alltid din privata reseförsäkring när resan bokas. Reseförsäkring samt avbeställningsskydd ingår ej i våra resor, men kan köpas i samband med resa.
 
Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd:

Paketresa utan flyg:
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras anmälningsavgiften.
Vid avbokning 30 dagar till 15 dagar före avresa debiteras 50% av resans totala belopp.
Vid avbokning 14 dagar före avresa debiteras 100% av resans totala belopp.
 
Paketresa med flyg:
Vid avbokning tidigare än 80 dagar före avresa debiteras upp till 20% av resans totala belopp.
Vid avbokning 80 dagar eller mindre före avresa debiteras 100% av resans totala belopp.
 
Anmärkningar:
För köpta sportevenemangs-, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar. För inställd teater eller konsert p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.
 
Bokningsbekräftelse:
Gäller som biljett och färdhandling. Inga fler utskick sker. Påstigningsplats och tid enligt bekräftelsen. Kontrollera noga så att bekräftelsen stämmer med vad som är beställt.

Färdhandlingar flyg
Färdhandlingarna vid flygresor sänds per post ca 20 dagar före avresan.
 
Programändringar före avresa: 
Som arrangör får vi göra obetydliga förändringar i programmet men vi informerar alltid om detta på ett tydligt sätt innan avresa. Sker däremot förändringar så att resan förändras på ett väsentligt sätt har du som resenär rätt att häva avtalet. Dock måste avtalet hävas inom 7 dagar från det att vi har informerat om förändringar annars gäller avtalet med de nya förutsättningarna.

Programändringar under resa: 
Uppstår situationer eller händelser som gör att vi med kort varsel måste förändra eller byta ut delar i det bestämda programmet förbehåller vi oss rätten att göra så genom att hitta likvärdiga lösningar till samma värde och/eller upplevelse. Eventuella programändringar under resa presenteras för dig som resenär så fort de uppstår. Som arrangör ansvarar vi för att avtalet uppfylls. Om du inte får något ersättningsarrangemang, eller om ersättningsarrangemanget är av sämre kvalitet än det som avtalats, kan du begära prisavdrag. Läs mer under rubriken Klagomål.
 
Prishöjningar:
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, till exempel tullar, skatter, valutaförändringar.
 
Våra bussar:
Våra resor görs med bekväma turistbussar med hög standard samt med WC och A/C ombord. Om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.
 
Övernattningsväska: 
Oftast lämnar vi kvar bagaget i bussen när vi övernattar på färja och tar då med oss en s k övernattningsväska till hytten. Packa därför det du behöver ha med dig ombord - t ex ombyte till nästa dag - i en separat, mindre väska. Packa ej passet i din stora resväska.

Europeiskt sjukförsäkringskort:
Vi rekommenderar att du har med dig det europeiska sjukförsäkringskortet när du reser utomlands till de länder där kortet gäller. Beställ sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan senast två veckor innan avresa.
 
Max vikt för bagage:
På grund av bussens viktbestämmelser kan varje passagerare ta med sig max 30 kg bagage inklusive inhandlade varor under resan. Om flygtransport ingår i resan gäller det specifika flygbolagets regler om tillåten maxvikt.
 
Giltigt pass: 
Pass krävs till samtliga länder utanför Norden (gäller nordiska medborgare). Internationell ID-handling som visar din nationalitet fungerar i vissa fall. Om du ej har nordiskt pass bör du meddela oss detta vid bokning. Vi hjälper dig att kontrollera med ambassaden för det specifika landet vad som gäller.
 
Notera att vissa länder kräver att passet är giltigt ett visst antal månader efter hemkomst. Kontrollera detta innan avresa. Det är resenärens skyldighet att ha med sig korrekta och giltiga handlingar.
 
Namn på biljetter:
På våra utlandsresor krävs fullständigt, korrekt stavat namn på samtliga resenärer. Skrivs inte namnet lika i passet och på biljetten kan man som resenär nekas att åka med eller bli debiterad extra kostnader i samband med eventuell namnändring.
 
Särskilda bussplatser:
Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.
 
Handikapp och allergier:
Speciella önskemål avseende t.ex. kost eller assistans skall meddelas vid bokningstillfället.
 
Inställd resa:
Resor med för få anmälda resenärer kan komma att ställas in.
Resor med flyg meddelas senast två månader före avresa.
På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 25 dagar före avresa.
Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före avresa.
 
Klagomål:
Klagomål på hotell och andra reklamationsfrågor bör påpekas på plats på resmålet för att på smidigast sätt kunna avhjälpas eller korrigeras direkt.
Klagomål på andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas eller korrigeras omgående.
Övriga synpunkter eller klagomål görs till oss som arrangör, så snart som möjligt efter hemkomst.