Resevillkor

Björks Resor AB har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

För resor som arrangeras av Björks Resor AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor.
I övriga fall tillämpar vi branschens Allmänna resevillkor för paketresor

Anmälan är bindande när handpenning/slutbetalning är gjord.

Anmälningsavgift på paketresor är 20% av resans pris om resepaketet innehåller flyg.
På Birka eller andra kortare resor kan anmälningsavgiften vara lägre.
Slutbetalning erläggs enligt följande om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse. Vid bussresa erläggs slutbetalning senast 30 dagar före avresa. Vid resa med flyg ska slutbetalningen
erläggas senast 60 dagar innan avresan.

Betalsätt Via BankGiro. På utvalda resor kan man välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS för att garantera snabb och säker betalning.

Reseförsäkring Se noga igenom Ditt försäkringsskydd innan Du åker på en resa. Vid resa till utlandet bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper gärna till att teckna en till gällande pris. Vi samarbetar med europeiska ERV.

Avbeställningsskydd vid paketresor med flyg Vi erbjuder Europeiska ERV avbeställningsskydd, 6% av resans pris. 

Avbeställningsskydd Birka är frivilligt och tecknas vid bokningstillfället.
50kr per person vid 23 timmars kryssning. 200kr per person vid special/långkryssningar.

Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd:

Paketresa utan flyg:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras 350:-.
Från 30 dagar till 14 dagar före resan är anmälningsavgiften förverkad.
Senare än 2 veckor före avresa debiteras 50% av resans pris.
Inom 24 timmar före avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med flyg
Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa är kostnaden 20% av resans totala pris.
Vid avbokning 60 - 0 dagar innan avresa debiteras 100% av resans pris.

Paketresa med Birka
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ingen kostnad.
Vid avbeställning från 30 - 15 dagar före avresa 15% i avbokningskostnad
Vid avbeställnin från 14 - 1 dagar flre avresa 50% i avbokningskostnad
Vid avbeställning 24 timmar före avresa 100% i avbokningskostnad

Förbehåll: Om ändringar i de avtalade tjänsterna beror på omständigheter utanför arrangörers kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas
 ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd.
Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast beror på en omständighet utanför
underleverantörens kontroll.
 

Anmärkningar:

* Vid bokning av sport, teater eller showbiljetter betalas en handpenning som motsvarar biljettens värde, denna återbetalas ej vid en eventuell avbokning.

* För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.

Bokningsbekräftelse: Gäller som Er biljett. Påstigningsplats och tid enl. bekräftelsen.

Programändring: Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.

Prishöjningar: Vi reserverar oss för ev. prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.

Busstandard: Helturistbussar med AC, toalett, video,  fällbara ryggstöd och läslampor.

Särskilda bussplatser: Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.

Handikapp, allergier: Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid bokningstillfället.

Minimiantal för resan: 20 resenärer om inget annat angivits på programbladet.

Inställd resa: 
På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 25 dagar före avresan
Resor med flyg meddelas senast 2 månader före avresa.
Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före avresa.

Klagomål: Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas omgående.

Övriga synpunkter eller klagomål görs till Björks Resor AB så snart som möjligt.